Hjem

Indkaldelse til Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen afholdes Torsdag den 21 februar 2019 kl. 19.00

i Klubhuset, Flugtskydningsbanen Ruskær.

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 1 revisorer og 1 suppleant

10. Eventuelt

 

Forslag til ændring af vedtægterne SKAL være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen Foreningen Flugtskydningsbanen Ruskær

Skydebanens adresse: Ruskærvej 21a, 7441 Bording. GPS'er har tit problemer, så - -

 

Klik her for kort & Google Navigation

 

| Ruskær Jagtforening| Munklinde & Omegns Jagtforeninger.